Tweede golf: zo kun je proactief te werk gaan

De zorgsector zelf is ook ten prooi gevallen aan het coronavirus: ook hier is het ziekteverzuim hoog. En dat in een sector waar de werkdruk toch al hoog is. Door het hoge verzuim wordt de druk alleen maar hoger. Komt nog eens bij dat de uitstroom van personeel momenteel ook hoog is. Dat kun je met recht een uitdaging noemen. Hoe kun je als werkgever in de zorg blijven denken vanuit goed werkgeverschap en wat kun je preventief doen?

Publicatiedatum

18 november 2020

Het nieuwe welzijn

Barbara Kluth van Synthra ziet dat veel organisaties in de zorg nu daadwerkelijk gaan voelen dat er een nieuwe werkelijkheid is ontstaan. Hoewel de meest recente berichten over vaccins hoopvol zijn, zullen ook die niet direct zorgen voor verlichting van de werkdruk in de sector. “En dus moet je echt gaan nadenken over het voorkomen van problemen. Kijk eens naar je team. Is de rek er uit? Bij allemaal of bij een paar mensen? Hoe kun je daar goed beleid op voeren? Dus nadenken over het ‘nieuwe welzijn’ voor je medewerkers. Want we realiseren ons nu dat dit nog wel even duurt en dat je moet meebewegen.” Maar hoe doe je dat goed?

Werk-privébalans

Het nieuwe welzijn voor je medewerkers: “Ik denk dat er meer dan ooit aandacht moet zijn voor de balans in je team als geheel én voor de werk-privébalans van iedere individuele medewerker. Dat was altijd al zo, bijvoorbeeld omdat je te maken hebt met nachtdiensten”, vertelt Barbara. “Maar de impact van werken in de zorg op het privéleven van je medewerkers is nu nog groter.” Probeer als werkgever oog te hebben voor wat een individuele medewerker nodig heeft om in balans te blijven. Dat kun je doen door gesprekken te voeren waarin je deze segmenten aanstipt. Dus niet alleen kijken naar hoe iemand het op de werkvloer doet, maar ook naar de privésituatie. “De truc is om te zien of je daar tot op zekere hoogte rekening mee kan houden. Maar ik geef toe: dat is makkelijker gezegd dan gedaan.”

Andere verdeling

Zonder mensen te overvragen, kun je bepalen of de werk-privébalans van individuele mensen effect heeft op de balans in het team als geheel. Belangrijk is om die balansen in kaart te hebben, ook omdat je als werkgever je medewerkers kan helpen om grenzen te bewaken en te respecteren. “Dat kan leiden tot een andere verdeling van het werk, of dat iemand (tijdelijk) een andere rol inneemt”, aldus Barbara. “Dus start bij het goede gesprek en maak de balans op. Ja, mensen in de zorg worden al overvraagd en het werk is fysiek en mentaal zwaar. Maar door op deze manier ondersteuning te bieden en proactief te werken, kun je je mensen wat perspectief bieden.” En dat is zeker niet onbelangrijk.