Ziekteverzuim verzekering

Als uw medewerker arbeidsongeschikt is, komt er veel op u af. Zowel organisatorisch als financieel. Zo krijgt u op het moment dat een medewerker ziek is te maken met de loondoorbetaling en de verzuimbegeleiding.

Wat houdt deze verzekering in?

De ziekteverzuimverzekering van Sovib biedt u een complete oplossing tijdens de eerste twee jaren van ziekte.

In vergelijking met andere sectoren is het verzuim in de zorgsector hoog. De kosten kunnen hoog oplopen als uw medewerker arbeidsongeschikt raakt. Niet alleen betaalt u het loon door, u krijgt ook te maken met het zorgen voor vervanging en met het voldoen aan uw verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter.

De ziekteverzuimverzekering houdt de kosten van ziekteverzuim voor u als werkgever beperkt. U kunt kiezen uit twee varianten: de conventionele verzuimverzekering en de stop loss verzuimverzekering. Bij de conventionele verzekering geldt een eigen risico in dagen (wachtdagen) per ziektegeval. Zodra een werknemer langer ziek is dan deze eigenrisicoperiode, gaat de verzekering over tot uitkering. De stop loss verzekering kent een eigen risico in geld (eigen behoud). Bij deze variant wordt er vanuit gegaan dat u als werkgever het reguliere verzuim voor eigen rekening neemt. Zodra het verzuim uitstijgt boven het eigen behoud, keert de verzekering uit. 

Goed om te weten:

  • Professionele ondersteuning door onze afdeling Werk & Inkomen (W&I)

  • Vergoeding loonkosten

  • Werkgeverslasten mee te verzekeren

  • Vergoeding kosten voor preventie en re-integratie bij contract met geselecteerde arbodienst (conventionele variant)

 

Over Sovib

Sovib is gespecialiseerd in verzekeringen en diensten voor de zorgsector. Voor ons is verzekeren een mogelijk sluitstuk van een advies op maat over risicobeheer. Onze diensten en verzekeringen zijn allemaal ontstaan vanuit de vraag van de zorgsector. Maatwerk dus.

Meer over Sovib

Contactformulier

Risicobeheer op maat

Bedankt voor uw inschrijving. U ontvangt een e-mail waarmee u uw inschrijving kunt bevestigen.