WIA-aanvullings verzekering

Wanneer uw werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, kan dit grote financiële gevolgen met zich mee brengen. Als iemand voor minder dan 35% arbeidsongeschikt raakt, is er geen recht op een WIA-uitkering.

Wat houdt deze verzekering in?

Als iemand voor 35-80% arbeidsongeschikt raakt, is de hoogte van de WIA-uitkering afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage en van het eventueel resterende loon dat iemand nog heeft. In het slechtste scenario kan uw werknemer uiteindelijk zelfs terugvallen naar 28% van zijn of haar loon.

Met de WIA-aanvullingsverzekering kunt u deze terugval van het inkomen grotendeels opvangen.

Werknemers die voor minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, ontvangen een aanvulling op de WW-uitkering of op het resterende loon. De hoogte van deze aanvulling verschilt per verzekeraar. Werknemers die voor 35-80% arbeidsongeschikt zijn, ontvangen vanuit de WIA-aanvullingsverzekering een aanvulling tot minimaal 70% van het loon van vóór de eerste ziektedag. Als uw werknemer er nog bij werkt, is dit percentage hoger; werken wordt dus beloond. 

Goed om te weten:

  • De verzekering is voor de werknemer een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde; de verzekering biedt inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid.

  • De verzekering sluit goed aan op de uitkering vanuit het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

  • Omdat werken wordt beloond, behoudt uw werknemer de stimulans om te gaan werken.

  • Met de verzekering kunnen eventuele aansprakelijkheidsclaims worden voorkomen.

  • Vanuit de verzekering is een budget beschikbaar van waaruit re-integratiekosten worden vergoed.

  • U kunt zelf bepalen of en zo ja, voor welk percentage u bijdraagt in de kosten van de WIA-aanvullingsverzekering.

  • Voor deelname is geen medische keuring nodig.

  • De premie van de WIA-aanvullingsverzekering heeft zowel voor u als voor uw werknemer een fiscaal voordeel: u betaalt over de werknemersbijdrage geen werkgeverslasten en uw werknemer betaalt hierover geen loonbelasting.

Over Sovib

Sovib is gespecialiseerd in verzekeringen en diensten voor de zorgsector. Voor ons is verzekeren een mogelijk sluitstuk van een advies op maat over risicobeheer. Onze diensten en verzekeringen zijn allemaal ontstaan vanuit de vraag van de zorgsector. Maatwerk dus.

Meer over Sovib

Contactformulier

Sovib, uw vertrouwen, uw verzekeringen