Tweede coronagolf: groter risico op letselschade!

De onderbezetting in de zorg liet zich al tijdens de eerste golf in alle hevigheid zien, maar die onderbezetting dateert al van voor die tijd. Dit jaar is het er helaas niet beter op geworden. Er is sprake van een uitstroom. Daar komt nog eens bij dat medewerkers in de zorg zelf ziek werden, of werden vanwege besmettingen in hun omgeving gedwongen in quarantaine te gaan. Het verzuim in de zorg is onverminderd hoog. Minder beschikbaar personeel dus, tegenover meer werk. Oftewel: het werk wordt steeds intensiever. Je hebt meer mensen nodig, maar je hebt er minder.

Publicatiedatum

14 december 2020

Hoe los je dat op?

Het management in de zorg probeert dat uiteraard zo goed als mogelijk op te lossen. Personeel wordt soms op andere plekken ingezet, parttimers werken soms meer en andere medewerkers worden ingezet. Denk aan uitzendkrachten. Dan kan het echter wel gebeuren dat deze mensen niet goed bekend zijn met de organisatie, de werkwijze, het gebouw waar ze werken. En dan kan het voorkomen dat de betrokkenheid bij het werk minder groot is, omdat mensen bijna elke dag op een andere plek werken.

Hoger risico

Het is haast onvermijdelijk dat in een dergelijke situatie de kans op ongelukken toeneemt. Stel je voor dat je ineens op een afdeling moet werken met psychisch-geriatrische patiënten. Dan kan het voorkomen dat je een patiënt op een verkeerde manier benadert, simpelweg omdat je niet weet hoe deze meneer of mevrouw het beste benaderd kan worden. Zo’n patiënt kan boos worden en letsel veroorzaken. Of door de hoge werkdruk loop je sneller door de gangen en haastige spoed is nu eenmaal zelden goed. Snel werken zorgt voor meer fouten, hoewel we zien dat het bij het toedienen van medicijnen gelukkig zelden fout gaat. Maar letselschade komt wel degelijk vaker voor. 

Voorkomen is beter dan genezen!

Let wel: er wordt goed op veiligheid gelet in de zorg. Maar deze zaken spelen op dit moment wel een rol en het is goed om daar alert op te zijn. Niet alleen letsel voor personeel, maar ook voor cliënten en patiënten. En voor hen moet letselschade wel gemeld worden. We gaan regelmatig met zorginstellingen in gesprek om te achterhalen waar veel letselschademeldingen zijn en hoe die zoveel mogelijk kunnen worden vermeden. Want de financiële gevolgen kunnen oplopen. En ook geldt: alles is te verzekeren, maar voorkomen is nog altijd beter!