Collectieve inkomensaanvullingsverzekering (CAO)

Alle werknemers in de VVT zijn verplicht om per 1 oktober 2022 deel te nemen aan de collectieve verzekering. Met de verzekering worden werknemers in de zorg beschermd tegen een inkomensachteruitgang als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Daarnaast is opgenomen dat zorgmedewerkers een aanvulling ontvangen op hun WW-uitkering conform de huidige PAWW-regeling die tot 1 oktober 2022 van kracht is via de SPAWW.

Kortom: voor werkgevers in de VVT geldt dat zij voor haar medewerkers een collectieve verzekering dienen af te sluiten. En dat allemaal voor 1 oktober 2022!

Wat houdt deze verzekering in?

De gehele zorgsector dient te beschikken over deze verzekering per 1 oktober 2022.

Deze verzekering maakt het makkelijk. Bij het afsluiten voldoet de organisatie direct aan alle eisen die zijn gesteld in de CAO en zelfs de inloop is verzekerd vanaf 1-3-2020.

Goed om te weten:

  • Professionele ondersteuning door onze afdeling Werk & Inkomen (W&I)

  • U wordt ontzorgd

  • WGA-hiaatverzekering vanaf 1-1-2023

  • Vergoeding 3e ziektejaar

  • Inloop verzekerd vanaf 1-3-2020

Over Sovib

Sovib is gespecialiseerd in verzekeringen en diensten voor de zorgsector. Voor ons is verzekeren een mogelijk sluitstuk van een advies op maat over risicobeheer. Onze diensten en verzekeringen zijn allemaal ontstaan vanuit de vraag van de zorgsector. Maatwerk dus.

Meer over Sovib

Contactformulier