Vaccins in huis: is een verzekering nodig?

Steeds meer zorginstellingen hebben voor het vaccineren van personeel en patiënten of cliënten een voorraad corona-vaccin in huis. Die vaccins vertegenwoordigen een zekere waarde. Hoe zit het als deze vaccins op één of andere manier onbruikbaar worden? Bijvoorbeeld door brand of niet-werkende koeling. Of tijdens het vervoer naar de zorginstelling, zoals het voorbeeld van de krokettenleverancier dat onlangs in het nieuws was. Is dit te verzekeren en zo ja, is het nodig?

Publicatiedatum

8 maart 2021

Gerelateerde verzekering(en)

Hoe zit het met bestaande verzekeringen?

In het algemeen hebben zorginstellingen een verzekering voor hun bedrijfsuitrusting, inventaris en goederen (rubriek II). Vallen vaccins en bijbehorende spullen als injectienaalden onder die verzekering? Volgens de definitie in de polisvoorwaarden wel, want die luidt: ‘de inventaris is al hetgeen de verzekerde dient tot uitoefening van zijn bedrijf of beroep of andere activiteiten’. Maar is de zorginstelling eigenaar van het vaccin? Want als je geen eigenaar bent, heb je ook geen eigenaarsbelang en een verzekering komt alleen tot uitkering als je een belang hebt. Er is namelijk een speciale regeling in de polisvoorwaarden opgenomen die een (weliswaar iets beperktere) dekking regelt voor zaken waar je géén eigenaar van bent.

Waar ligt de verantwoordelijkheid?

De corona-vaccins en bijbehorende middelen worden verstrekt vanuit de overheid. Zorginstellingen betalen daar niets voor. De verantwoordelijkheid voor de vaccins wordt bij aflevering overgedragen aan de uitvoerende zorgorganisatie. En die moet de vaccins volgens de RIVM-richtlijnen bewaren en beheren. Dus als er na de overdracht iets fout gaat met de vaccins, kan de zorginstelling daar verantwoordelijk voor zijn. Toetsing aan de richtlijnen zal daarbij een belangrijke rol spelen.

Wat als het fout gaat?

Wat gebeurt er als er toch iets fout gaat? Als vaccins door brand of slechte koeling onbruikbaar worden? Of worden gestolen? Ook dan kan de zorginstelling verantwoordelijk zijn, zéker als je je niet aan de RIVM-richtlijnen hebt gehouden. Gaat er onverhoopt iets fout, en gaan er vaccins verloren, en ontstaat er een discussie over de vraag wie dat gaat betalen? Neem dan direct contact met ons op. Wij kunnen dan bekijken of er vanuit de verzekering een oplossing kan worden geboden.

Neem zelf verantwoordelijkheid!

Veel belangrijker dan de hele verzekeringsvraag is de verantwoordelijkheid die je als zorginstelling moet nemen. Je kunt je haast niet veroorloven dat er schade ontstaat, overmacht daargelaten. Beter nog dan je afvragen welke verzekeringspolis gaat gelden als er schade ontstaat, is te voorkomen dat je überhaupt een beroep moet doen op een verzekering. Zeker in dit geval is zorgvuldigheid geboden. Het verlies van vaccins leidt immers tot een grote schade voor medewerkers en patiënten of cliënten én een enorme reputatieschade. En dat valt niet te verzekeren.