Onkruid wegbranden: pas op!

De temperaturen laten het in april nog wat afweten, maar de lente is zonder twijfel begonnen. De bomen kleuren groen en tooien zich met bloesems. Al dat ontspruitende groen komt ook tussen de bestrating en stoeptegels omhoog en in het onderhoud daarvan wordt het vaak weggebrand. Branden gaat snel en is meer milieuvriendelijk dan het spuiten van gif. Maar open vuur heeft ook een keerzijde.

Publicatiedatum

4 mei 2021

Gerelateerde verzekering(en)

Doorslaan

De hitte van de brander slaat soms door tot achter de gevelbekleding, waar droge bladeren en stofnesten een dankbare brandstof vormen. Onlangs hadden we een dergelijk schadegeval van 70.000 euro. ‘Gelukkig’ kon verdere verspreiding van de brand worden voorkomen, maar dat had heel anders af kunnen lopen. Het punt is dat je een brand achter de gevelbekleding lastig kan blussen, om de simpele reden dat je er lastig bij kunt komen. Onderhoudsmensen die met dergelijke branders werken, doen er goed aan tot een meter van de gevel weg te blijven en daar eigen verantwoordelijkheid in te nemen. Dit geldt natuurlijk ook voor allerlei andere mensen die onderhoud plegen waarbij open vuur of warmte een rol speelt, zoals bij dakdekkers of schilders die oude verflagen willen verwijderen. De gebeurtenissen in de Notre Dame in Parijs laten zien hoe groot de schade kan zijn. En ja, alles valt te verzekeren, maar je wilt dit liever voorkomen. In de zorg geldt dan nog dat mogelijk cliënten of patiënten in gevaar worden gebracht. Goed nadenken, instrueren en verantwoordelijkheid nemen is essentieel.


Checklist brandgevaarlijke werkzaamheden

Om de kans op en de gevolgen van brandschade door brandgevaarlijke werkzaamheden te beperken, adviseert Sovib om voor aanvang van brandgevaarlijke werkzaamheden een checklist brandgevaarlijke werkzaamheden in te vullen. Dit wordt gedaan door de verantwoordelijke binnen de zorginstelling samen met de uitvoerder van de werkzaamheden. In deze checklist wordt stilgestaan bij de risico’s van de brandgevaarlijke werkzaamheden en de maatregelen die genomen kunnen worden om brand te voorkomen of te beperken. Zodra de checklist is ingevuld, wordt deze door zowel de opdrachtgever als de uitvoerder ondertekend.

Klik hieronder voor een voorbeeld van de checklist brandgevaarlijke werkzaamheden.

En verder

Ten slotte raden we iedereen aan om vooral te genieten van de lente en bij vragen contact op te nemen met Sovib!