Risicobeheer en inkomens verzekeringen

Het verzuim in de zorgsector in Nederland is hoog. Hetzelfde geldt voor de instroom in de WGA. De kosten kunnen hoog oplopen als uw werknemer arbeidsongeschikt raakt.

Te volgen stappen

Bovendien kent de zorg strakke (dienst)roosters. Dus verzuim veroorzaakt in veel gevallen roosterproblemen. Daarom is het fijn om te weten dat u met hulp van Sovib grip kunt houden op deze risico’s. Met hulp van Sovib. Wij hebben zowel op het gebied van risicobeheersing als op het gebied van verzekeringen passende oplossingen. We vertellen u daar graag meer over.

Stap 1: risicobeheer

Verzuim terugdringen doet u natuurlijk niet door een verzekering af te sluiten. Dat begint met een structurele, preventieve aanpak. Sovib ontwikkelde daarvoor het ‘Eigen Regie Model’. Met dit model maakt u verzuim en arbeidsongeschiktheid beheersbaar. Daarvoor neemt u zelf de regie. Dat levert zowel winst op voor u als werkgever als voor de werknemer:

• de arbeidsongeschiktheidskosten gaan omlaag;

• leidinggevenden ondervinden minder inroosterproblemen;

• werknemers ervaren minder werkdruk bij een volledige bezetting, waardoor zij minder verzuimen;

• zieke werknemers krijgen betere begeleiding.

Het Eigen Regie Model

Het in eigen regie nemen van verzuim en arbeidsongeschiktheid is een geleidelijk proces. Sovib neemt u stapsgewijs mee in dit proces:

1. We beginnen met de bedrijfsgezondheidsscan; het meest logische vertrekpunt. Daaruit komt naar voren op welke verzuimgebieden uw instelling goed en minder goed scoort. Deze gebieden lopen van verzuimpreventie, frequent verzuim, langdurig verzuim tot re-integratie.

2. Uit de scan komt naar voren welke verzuimgebieden voor verbetering vatbaar zijn. Sovib geeft u advies over hoe u dit kunt aanpakken en op welke wijze wij u daarbij van dienst kunnen zijn.

3. Om de verbeterpunten te implementeren, kunt u via Sovib een training volgen. We leggen dan zowel aan leidinggevenden als aan werknemers uit welke verantwoordelijkheden zij hebben.

4. Tot slot kunnen we verschillende checks en dossieronderzoeken uitvoeren. Bijvoorbeeld een WIA-check. We beoordelen de dossiers van langdurig zieken en controleren of aan alle regels, richtlijnen en protocollen is voldaan. De resultaten helpen u grip te houden op het verzuim.

Het Verzuim Diensten Centrum

Verzuim- en arbeidsongeschiktheidsproblematiek in eigen regie nemen is niet makkelijk. Voor begeleiding en advies heeft Sovib daarom het Verzuim Diensten Centrum (VDC) in het leven geroepen. Zeker sinds de invoering van de WIA – de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen – krijgen we dagelijks vragen binnen. Het VDC:

• is hét expertisecentrum voor zorginstellingen voor vragen over verzuim en arbeidsongeschiktheid;

• begeleidt werkgevers bij het beheersbaar maken en houden van verzuim en arbeidsongeschiktheid;

• adviseert werkgevers over en begeleidt werkgevers naar eigenrisicodragerschap voor de WGA en de Ziektewet;

• verzorgt de administratie van de inkomensverzekeringen van zorginstellingen.

Stap 2: een passende inkomensverzekering

Verzuim en arbeidsongeschiktheid zijn terug te dringen, maar helaas nooit helemaal te voorkomen. Daarom kunt u ervoor kiezen uw instelling te verzekeren tegen deze risico’s . Alle inkomensverzekeringen van Sovib zijn ontstaan vanuit de vraag van de zorgsector. We hebben dan ook nauw contact met het veld: regelmatig zitten we met onze klanten om tafel. Aan de hand daarvan passen we onze verzekeringen aan, of maken we een heel nieuw product. Daar zoeken we vervolgens een risicodrager bij. Onze verzekeringen sluiten dus altijd naadloos aan op de wensen van onze deelnemers.

Over Sovib

Sovib is gespecialiseerd in verzekeringen en diensten voor de zorgsector. Voor ons is verzekeren een mogelijk sluitstuk van een advies op maat over risicobeheer. Onze diensten en verzekeringen zijn allemaal ontstaan vanuit de vraag van de zorgsector. Maatwerk dus.

Meer over Sovib

Contactformulier

Sovib kent de naam achter het polisnummer

Bedankt voor uw inschrijving. U ontvangt een e-mail waarmee u uw inschrijving kunt bevestigen.