Milieuschade verzekering

Milieuschade ontstaat sneller dan u denkt. Tijdens het blussen van een brand kan het bluswater de grond verontreinigen. Bijvoorbeeld indien er vervuilende stoffen in het pand aanwezig zijn. Maar ook een lekkend koelsysteem kan het milieu aantasten.

In welke situatie noodzakelijk?

Een milieuschade brengt als snel enkele tienduizenden euro's aan saneringskosten met zich mee. En in geval van schade door asbestverontreiniging kunnen de kosten nog veel verder oplopen.

Onze gebouwen- en inventarisverzekering biedt al een belangrijke dekking. Het afvoeren en reinigen van vervuilde grond en water zijn namelijk verzekerd na een gedekte schade, zoals brand. Dit is voor de meeste zorginstellingen het voornaamste risico.

Er zijn echter risico’s die niet zijn verzekerd op de gebouwen- en inventarisverzekering, zoals asbest gerelateerde schades ten gevolge van brand. U kunt hierbij denken aan asbestdeeltjes die na een brand over een woonwijk zijn verspreid. Het is raadzaam om deze risico’s te inventariseren om te kunnen beoordelen welke specifieke risico’s uw organisatie loopt. De Milieuschadeverzekering kan een mogelijke oplossing zijn. Wij helpen u hier graag bij.

Goed om te weten:

  • Uitgebreide milieuschadeverzekering af te sluiten

  • Standaard inclusief dekking voor bedrijfsschade

  • Specifieke verzekering voor olietanks mogelijk 

Over Sovib

Sovib is gespecialiseerd in verzekeringen en diensten voor de zorgsector. Voor ons is verzekeren een mogelijk sluitstuk van een advies op maat over risicobeheer. Onze diensten en verzekeringen zijn allemaal ontstaan vanuit de vraag van de zorgsector. Maatwerk dus.

Meer over Sovib

Offerte

Uniek zorgcollectief

Bedankt voor uw inschrijving. U ontvangt een e-mail waarmee u uw inschrijving kunt bevestigen.