Dienstrittenverzekering

Indien een werknemer of een vrijwilliger tijdens een dienstrit met een privévoertuig een ongeval krijgt of veroorzaakt, is de werkgever vaak aansprakelijk voor de eventuele schade. Onder een dienstrit verstaan we een rit voor de instelling.

Onmisbaar

Dergelijke schades zijn niet gedekt onder de aansprakelijkheidsverzekering van de instelling. In de polisvoorwaarden van deze verzekering worden schades met of door motorrijtuigen namelijk uitgesloten. De dienstrittenverzekering dekt die aansprakelijkheid wel.

De dienstrittenverzekering biedt standaard dekking voor de volgende risico’s:

·Schade aan een derde, toegebracht door uw werknemer of vrijwilliger;

·Letselschade van uw werknemer of vrijwilliger;

·Materiële schade van uw werknemer of vrijwilliger, waaronder cascoschade.

Er zijn twee types dekking mogelijk, de standaarddekking en de uitgebreide dekking. Graag informeren wij u over deze dekkingsvormen.

Woon- werkverkeer

De rechtspraak heeft bepaald waar uw verantwoordelijkheid als werkgever ophoudt. Vooralsnog bent u dan ook niet aansprakelijk voor schade tijdens woon-werkverkeer. Veel werkgevers willen echter vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap hun werknemers beschermen. Om die reden is letselschade die tijdens woon-werkverkeer ontstaat standaard meeverzekerd en heeft u de keuze om ook de overige schade mee te verzekeren.

Goed om te weten

  • Keuze tussen standaard of uitgebreide dekking

  • Hoge verzekerde bedragen

  • Vrijwilligers standaard meeverzekerd

Over Sovib

Sovib is gespecialiseerd in verzekeringen en diensten voor de zorgsector. Voor ons is verzekeren een mogelijk sluitstuk van een advies op maat over risicobeheer. Onze diensten en verzekeringen zijn allemaal ontstaan vanuit de vraag van de zorgsector. Maatwerk dus.

Meer over Sovib

Vul het formulier in voor een offerte

Scherpe premies door ons collectief