Cyberverzekering

Het wegnemen, wijzigen, gijzelen van data, platleggen van de website of hacken van de server: zomaar een greep uit de mogelijke aanvallen van cybercriminelen.

Cyber-Preventie-Plan

Waar de technologische ontwikkelingen ongekende mogelijkheden en kansen bieden, brengen zij ook nieuwe gevaren en risico’s met zich mee; de zogenaamde cyberrisico’s.

Dat cyberrisico’s met de dag groter worden, is een feit. Dat houdt verband met het toenemende gebruik van internet en met de daarmee samenhangende afhankelijkheid daarvan. De zorginstellingen zijn dan ook meer en meer een gewild doelwit van cybercriminelen. Het is daarom van essentieel belang om hierop te anticiperen. Dat kan door middel van het Cyber-Preventie-Plan. Dit plan gaat uit van het bevorderen van de bewustwording, het treffen van preventieve maatregelen en tenslotte het beheersen van de financiële gevolgen van een cyberincident door middel van een verzekering.

Een cyberverzekering is optioneel af te sluiten en in het kader van een integrale aanpak van het cyberrisico, sterk aan te raden.

Onze cyberverzekeringen zijn specifiek op de zorgsector afgestemde producten. Wij informeren u graag over de verschillende mogelijkheden met de bijbehorende premies.

Goed om te weten

  • Informatiebeveiligingsscan door professionele partij

  • Preventie-op-maat mogelijk

  • Alarmcentrale voor directe hulp in geval van een cyberincident

  • Geen onderverzekering tot het gekozen verzekerde bedrag

Over Sovib

Sovib is gespecialiseerd in verzekeringen en diensten voor de zorgsector. Voor ons is verzekeren een mogelijk sluitstuk van een advies op maat over risicobeheer. Onze diensten en verzekeringen zijn allemaal ontstaan vanuit de vraag van de zorgsector. Maatwerk dus.

Meer over Sovib

Offerte?

Sovib denkt mee

Bedankt voor uw inschrijving. U ontvangt een e-mail waarmee u uw inschrijving kunt bevestigen.