AOV-verzekering (individueel)

Als ondernemer bent u erg kwetsbaar als u arbeidsongeschikt raakt; u krijgt geen uitkering vanuit de overheid. De gevolgen van arbeidsongeschiktheid kunnen ingrijpend zijn.

Ondernemer, DGA of bestuurder

Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) kunt u de nadelige financiële gevolgen beperken als u vanwege ziekte uw werk niet meer kunt uitvoeren.

Eén vraag staat centraal als het gaat om arbeidsongeschiktheid: komt u hierdoor in financiële problemen? Vaak zijn de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid groot. Sovib biedt u met de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) een goede oplossing om uw inkomensterugval als gevolg van ziekte, op te vangen.

 

Goed om te weten:

  • Professionele ondersteuning door onze afdeling Werk & Inkomen (W&I)

  • Zelf invloed op hoogte premie 

Over Sovib

Sovib is gespecialiseerd in verzekeringen en diensten voor de zorgsector. Voor ons is verzekeren een mogelijk sluitstuk van een advies op maat over risicobeheer. Onze diensten en verzekeringen zijn allemaal ontstaan vanuit de vraag van de zorgsector. Maatwerk dus.

Meer over Sovib

Contactformulier