Zorgmedewerkers in de WIA? Dit kun je doen!

Veel zorgmedewerkers komen met long covid in de WIA terecht. Hoe kun je hen als werkgever tegemoet komen?

Publicatiedatum

22 maart 2022

De cijfers van onze klanten spreken boekdelen. In het derde kwartaal van 2020 is een duidelijke toename van het aantal dertiende weekmeldingen te zien. Dat betekent dat de eerste ziektedag van deze dossiers in maart 2020 ligt, oftewel tijdens de start van de coronapandemie in Nederland.

WIA: zo zit het

De Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) zorgt voor een tijdelijk vangnet bij verlies van inkomen als je bij langdurige ziekte niet of niet volledig kan werken. Als werknemers 104 weken (2 jaar) ziek zijn is de periode van doorbetaling van het loon door de werkgever voorbij. Dan vindt een WIA-beoordeling plaats en mogelijk een beëindiging van het arbeidscontract. Deze beoordeling wordt gedaan door het UWV en de verwachting is dat het aantal beoordelingen de komende tijd flink gaat toenemen door mensen met long covid.

We hebben zorgmedewerkers nodig

Het is zuur dat nota bene zorgmedewerkers met dit uitzicht te maken krijgen. Juist zij hebben zich tijdens de pandemie zo ingespannen. Bovendien is zeker tijdens de beginfase van de pandemie een groot beroep op zorgmedewerkers gedaan, terwijl toen nog weinig bekend was over het virus en de mogelijke gevolgen. In de zorg hebben medewerkers de grootste risico’s gelopen. Een vervolg na twee jaar met een arbeidsongeschiktheidsuitkering en beëindiging arbeidscontract voelt niet goed. Dat vindt de politiek ook en de overheid komt daarom met een ondersteuningsregeling.

In dienst houden: het kan

En het verhaal gaat nog verder. De druk op de zorg was immers hoog en tegelijkertijd werkten de coronamaatregelen beperkend op de mogelijkheden. Daar komt nog eens bij dat het personeelstekort in de zorg nog altijd hoog is en dat mensen door bovengenoemde punten dreigen hun baan te verliezen. Als werkgevers zieke werknemers wél in dienst houden, worden zij geconfronteerd met extra kosten. Een onwenselijke situatie en daar sluit Conny Helder (minister Langdurige Zorg) zich bij aan. Daarom komt er een tijdelijke ondersteuning.

Zo ziet de ondersteuning eruit

Als een zorginstelling ervoor kiest om de periode van loondoorbetaling bij ziekte vrijwillig te verlengen, dan geldt een aanspraak op een gedeeltelijke vergoeding van gemiddeld 6.600 euro per werknemer. Dit bedrag is gebaseerd op de gemiddelde loonkosten die gemoeid zijn met de loondoorbetaling in het tweede ziektejaar, gecorrigeerd voor de deeltijdfactor. Let wel! Voorwaarde voor de vergoeding is dat het dienstverband ook na 104 weken van ziekte in stand blijft en de periode van loondoorbetaling met minimaal zes maanden wordt verlengd. De compensatie is alleen mogelijk voor medewerkers die tussen maart 2020 en december 2020 langdurig ziek zijn geworden door covid-19. De exacte werkwijze voor de aanvraag van de compensatie is nog niet bekend; de subsidieregeling wordt op dit moment uitgewerkt.

Meer weten?

Wil je meer weten over deze regeling? Laat het ons even weten!