Zo verzeker je je tegen cybercrime

Zoals alle zaken die je kunt verzekeren, hou je cybercrime het liefst buiten de deur. Maar als het je organisatie dan toch overkomt, is het wel prettig dat die verzekering bestaat. Verzekeraars verstaan onder een cyberrisico het financiële nadeel dat een verzekerde lijdt door of via computer- en/of IT-systemen, zonder dat er sprake is van materiële schade. Waar cybercrime toe kan leiden hebben we de afgelopen maanden uitgebreid in het nieuws gezien. De universiteit van Maastricht bijvoorbeeld kreeg te maken met ransomware en betaalde losgeld om data weer terug te krijgen.

Publicatiedatum

11 maart 2020

Hoe verzeker je je goed tegen de risico’s van cybercrime? Er zijn verschillende reguliere verzekeringen die echter vooral aantonen dat de dekking tegen cybercrime beperkt is. Denk bijvoorbeeld aan:

Fraudeverzekering

De standaarddekking omvat diefstal, verduistering, valsheid in geschrifte, computerfraude en oplichting. De dekking bij fraudeverzekeringen is doorgaans beperkt tot kosten zoals onderzoeks-, verdedigings-, PR- en herstelkosten en directe vermogensschade. Wat betreft de vermogensschade is er over het algemeen alleen dekking voor schade die het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van computerfraude, anders dan gevolgschade. Dit betekent dat indirecte vermogensschade als gevolg van computerfraude, zoals schade vanwege bedrijfsstilstand, boetes, winstderving en kosten van crisismanagement meestal niet zijn gedekt. 

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Hoewel er nog nauwelijks bestuurders aansprakelijk zijn gesteld voor het onvoldoende beveiligen van de ICT-omgeving, is de verwachting dat dit in nabije de toekomst wel gaat gebeuren. Als een bestuurder aansprakelijk wordt gesteld in verband met het nemen van onvoldoende preventieve maatregelen tegen het realiseren van cyberrisico’s, is er in beginsel dekking op de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Er is geen dekking als er sprake is van opzet op persoonlijke bevoordeling van de bestuurder.

Dat gaat echter nog niet ver genoeg. 

Ons advies is daarom een Cyberverzekering af te sluiten. Dan heb je een maximale dekking tegen alle mogelijke risico’s op dit vlak. De verzekering van CyberEdge biedt bijvoorbeeld veel dienstverlening. De module ‘First Response’ biedt direct toegang tot een juridisch adviseur, IT-expert en PR-specialist in de eerste kritische 48 uur. Zo zijn er verder onder meer modules voor Incident Management, schade door netwerkonderbreking, cyberafpersing en telefoonhacking. 

Een mogelijkheid is ook nog eenUitgebreide Technische Verzekering (UTV), die een zeer ruime dekking biedt voor materiële schade en kosten, waaronder reconstructiekosten. Deze verzekering richt zich meer op hardware. Voor een volledige dekking met allerlei vormen van dienstverlening is en blijft de cyberverzekering de beste optie.

Kortom, er zijn nogal wat verschillende mogelijkheden en modules als het gaat om het afdekken van het cyberrisico. We kunnen ons voorstellen dat een en ander wat extra toelichting behoeft en uiteraard staan we klaar om die toelichting te geven. Bel ons vrijblijvend!