Whk? Laat je niet verrassen!

Controleer de Whk-berekening op fouten om hoge kosten te voorkomen.

Publicatiedatum

29 november 2023

.

Even het geheugen opfrissen. Elke werkgever ontvangt de Whk-beschikking, ongeacht of je eigenrisicodrager bent. Voor de eigenrisicodragers staat de premie op 0. Vooral voor de niet-eigenrisicodragers is het dus belangrijk om de Whk te laten controleren. De Whk-premie bestaat uit de WGA-premie en de ZW-flex en leidt ieder jaar tot aanpassingen, wijzigingen en daarmee fouten. Zeker omdat de Whk voor veel bedrijven en organisaties en flinke kostenpost is, is het belangrijk om deze berekening goed te controleren. De vastgestelde premie is dan niet juist en de kans bestaat dat een bedrijf of organisatie een te hoge premie betaalt. Sovib controleert de beschikking en we doen dat zonder verdere verplichtingen. Wanneer uit de controle blijkt dat er bezwaar moet worden gemaakt, stemmen we dit uiteraard met u af. In dat geval werken wij op basis van no-cure-no-pay.

Let op!

De berekening van de Whk is gebaseerd op gegevens uit het verleden. Zo worden uitkeringen die in 2022 zijn uitbetaald in 2024 toegerekend aan de premie. Dat betekent extra opletten dit jaar! Op 1 oktober 2022 startte het UWV met de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers. In de meeste gevallen worden 60-plussers niet meer beoordeeld door een verzekeringsarts om vast te stellen of zij in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (WIA). De toenmalige minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid probeerde met deze maatregel iets te doen aan de achterstanden bij de sociaal-medische beoordelingen waar het UWV mee kampte. Om werkgevers niet te benadelen worden de toegekende uitkeringen op basis van deze maatregel niet in de Whk-premie berekend. Maar ook hier geldt weer: dit gaat wel eens fout en een goede controle is ook hier geen overbodige luxe.

Meer weten?

Sovib helpt: wij controleren de beschikking en doen dat zonder verdere verplichtingen. Stuur een kopie van de beschikking voor 31 december naar w-i@sovib.nl. Meer weten? Bellen kan ook!