UWV te laat? Kans op vergoeding!

Vanwege drukte kan het zijn dat het UWV procedures niet op tijd behandelt en afrondt. Daar staat een vergoeding tegenover.

Publicatiedatum

8 september 2021

Druk of niet, het UWV is verplicht om binnen een bepaalde periode een beslissing te nemen voor een uitkering, toeslag, voorziening of subsidie. Voor werkgevers is dit belangrijk als een werknemer in de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) zit, of een herkeuring heeft aangevraagd. Een werkgever die eigenrisicodrager is, heeft er belang bij dat het UWV dit op tijd doet. Maar ja, het is druk. Het UWV kan de aanvrager een brief sturen met de mededeling dat de periode tot een besluit wordt onderbroken of verlengd. Maar dat gebeurt niet altijd.

Als er geen brief komt

Als het UWV deze brief niet stuurt en de deadline niet haalt, geldt er een dwangsom die kan oplopen tot ruim € 1400. Het uitstel van de beslissing kan de werkgever geld kosten. Het is natuurlijk ook zaak om het UWV op de hoogte te brengen van de gemiste deadline. Werknemers en werkgevers kunnen dat doen met dit formulier. Het UWV probeert dan alsnog binnen twee weken te reageren. Daarna komt de aanvraag in de klachtenprocedure terecht en is bij het UWV werkelijk haast geboden. En dan geldt ook die dwangsom. Als het echt te bont wordt, kan het gebeuren dat zelfs de beslissing over de toekenning van de dwangsom te laat komt.

Wat is de procedure?

De officiële regels die het UWV hanteert:

  • Als de aanvraag of herbeoordeling voor WIA is gedaan, krijgt de aanvrager een ontvangstbevestiging.

  • Als het UWV onvoldoende informatie heeft, krijgt de aanvrager een brief met het verzoek voor de aanvullingen.

  • De ontvangstbrief bevat ook de uiterste datum waarop het UWV een beslissing neemt. Als die deadline niet wordt gehaald en het UWV heeft verzuimd de termijn te verlengen, geldt een vergoeding die begint met 23 euro per dag tot een maximum van 1.442 euro.

De melding “te late beslissing” moet door de aanvrager worden gedaan. Bij een WIA-aanvraag is dat de werknemer en bij de aanvraag herbeoordeling de werkgever. De vergoeding zal ook aan de aanvrager worden verstrekt.

Dat zijn forse bedragen

Een maximum van 1442 euro is inderdaad een behoorlijk bedrag. Na twee jaar ziekte komt een werknemer mogelijk in de WIA terecht. Deze uitkering wordt in het geval van een eigenrisicodrager op de werkgever verhaald, waar wel een verzekering voor is afgesloten. De verzekeraar vergoedt dit aan de werkgever. Maar als het UWV te laat is met de toekenning, krijgt de werknemer een voorschot dat vaak niet door de verzekeraar wordt vergoed. Dat moet de werkgever dus voorschieten en dat bedrag kan behoorlijk oplopen. De ervaring leert dat het uiteindelijk wel wordt rechtgetrokken, maar dat kan soms enkele maanden duren.

Meer weten?

Best ingewikkelde materie dus. Meer weten? Neem gerust contact met ons en dan nemen we samen de procedure door.