Robotisering en andere innovaties: dek de risico’s af!

Robots en domotica zijn kostbaar en kunnen letsel veroorzaken. Daarnaast vormen ze een IT-netwerk risico. Goed idee om deze risico's af te dekken.

Publicatiedatum

13 maart 2024

.

De inzet van robots, domotica en andere technologische middelen in de zorg is nodig om het personeelstekort het hoofd te kunnen bieden. Er zijn al diverse robots in gebruik, zoals robots die cliënten kunnen (helpen) wassen, ‘sociale robots’ of robots die monitoren of alles goed gaat. Sommige thuiszorgorganisaties gebruiken een transcriptie apparaat: de verzorgende kan een verslag inspreken en het document komt automatisch uitgeschreven op de goede plek in het dossier. Maar deze moderne middelen brengen ook risico’s met zich mee. Denk aan privacygevoelige risico’s: robots zijn uitgerust met camera’s en/of slaan data op die gehackt kunnen worden. Cyberrisico’s dus ook, want elk apparaat dat op een of andere manier verbonden is met je wifi-netwerk, is in principe een object voor een hacker.

Meer risico’s

Behalve deze risico’s zijn er ook risico’s aan de apparatuur zelf, de hardware dus. Van relaties krijgen we regelmatig het verzoek om robots te verzekeren die verhuisd worden van de ene naar de andere locatie. Robots zijn kostbare apparaten en tijdens het transport loop je een risico op beschadiging of diefstal. Het kan ook zijn dat robots zélf schade veroorzaken. Al met al een nieuw scala aan risico’s die erom vragen geanalyseerd te worden met mogelijke verzekeringsoplossingen als uitkomst.

En dus

Samenvattend: risico’s op het gebied van privacy en cybersecurity enerzijds en letsel en schade door en van de technische hoogstandjes anderzijds. Het is daarom belangrijk om onze klanten te informeren over deze risico’s. Het is mooi om te zien dat andersom ook bij ons wordt geïnformeerd naar hoe het beste kan worden omgegaan met deze risico’s. Denk eens na over hoe binnen de eigen organisatie daar nu mee wordt omgegaan. Dus: innovaties zijn nodig en de zorg kan eigenlijk al niet meer zonder. Robots en domotica bieden oplossingen die de zorg overeind houden en verder helpen. De zorgvraag neemt de komende jaren verder toe, het personeelsaanbod neemt juist af. Tegelijkertijd is het verstandig om het oog te houden op de risico’s die de moderne technieken met zich meebrengen. Daar helpen we met plezier bij!

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. De deur staat open, de koffie is bijna klaar.