Regel de collectieve aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering nu!

Per 1 oktober aanstaande geldt een verplichte collectieve aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zorginstellingen.

Publicatiedatum

1 september 2022

.

Wat is er aan de hand?

Tot 1 januari 2016 bouwde een werknemer per gewerkt jaar één maand WW-uitkering respectievelijk WGA-loongerelateerde uitkering (LGU) op. De maximale duur van deze uitkeringen was 38 maanden. Dat veranderde per 1 januari 2016: de maximale duur werd teruggebracht naar 24 maanden en de opbouw van één maand WW en LGU gold alleen nog voor de eerste tien jaar van het arbeidsverleden. Voor de jaren erna gold een opbouw van een halve maand. Een versobering van de regeling dus, die werd opgevangen met de Private Aanvulling WW en WGA (PAWW). De PAWW vervalt echter per 1 oktober 2022 om plaats te maken voor een collectieve aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat plan is pas eind augustus dichtgetimmerd, dus heel veel tijd om het rond te maken is er niet.

Plannen!

Daarom is een strakke planning noodzakelijk! Wij hebben alvast het nodige voorbereidend werk gedaan en hebben met een verzekeraar heldere afspraken gemaakt over het offerteproces. In de offerte hebben we te maken met een klein aantal variabelen die het voorstel beïnvloeden. Maar nogmaals: de afspraken daarvoor zijn glashelder. Onze planning ziet er als volgt uit:

1. Eerste week september: congressen, online bijeenkomsten, persoonlijk contact om zoveel mogelijk informatie te delen.

2. Tweede week september: uitvragen van benodigde gegevens voor de offerteaanvraag.

3. Tweede en derde week september: ontvangst van de offerte door de zorginstelling.

4. Derde en vierde week september: besluitvorming binnen je eigen zorginstelling over de offerte.

5. Vanaf vierde week september: implementatie en verdere informatievoorziening met betrekking tot de verzekering.

Sovib helpt!

Er moet dus veel gebeuren in een korte tijd. Gelukkig zijn we bij Sovib voorbereid op de situatie en kunnen we hulp bieden bij de informatievoorziening, het verzekeringsadvies en de implementatie met als uitgangspunt om je zo veel mogelijk te ontzorgen. Dit is wat we doen:

Congressen

Op korte termijn organiseren we drie congressen:

  • Maandag 5 september in Nootdorp

  • Dinsdag 6 september in Eindhoven

  • Donderdag 8 september in Apeldoorn

In een ochtend geven we informatie over de aanleiding en gevolgen van de veranderende regels en de oplossing die wij kunnen bieden. We vertellen ook hoe we in hoge mate kunnen ontzorgen. De ochtend wordt afgesloten met een lunch. Tijdens het congres zijn wij uiteraard aanwezig om alle vragen te beantwoorden. Aanmelden voor één van de congressen kan via www.sovib.nl/congres

Online bijeenkomst

Is het niet mogelijk om een van de congressen bij te wonen? Dan biedt onze online bijeenkomst wellicht een oplossing. Deze webinar wordt gehouden op vrijdag 9 september om 10.00 uur en zal maximaal anderhalf uur duren.

Aanmelden voor de online bijeenkomst gaat ook via www.sovib.nl/congres. Uiteraard geven we ook tijdens deze bijeenkomst alle noodzakelijke informatie over dit onderwerp en hoe we zoveel mogelijk hulp en ondersteuning kunnen bieden en werk uit handen nemen. Deze informatie komt ook op onze website. Nu al vragen? Neem gerust contact op! Stuur een mail naar w-i@sovib.nl of bel naar 010 – 411 37 51. Je kunt natuurlijk ook terecht bij je eigen accountmanager. We zitten er klaar voor!