Ongeval? Als werkgever heb je recht op regres!

Als een werknemer zonder schuld in een ongeval terechtkomt, is dat vervelend. Als werkgever kun je gemaakte kosten mogelijk verhalen.

Publicatiedatum

15 juni 2023

Regres is het recht dat een werkgever heeft om het doorbetaalde loon bij ziekte te verhalen op de aansprakelijke partij. “Stel: een werknemer krijgt een ongeval en kan daardoor niet werken. De werkgever is dan verplicht het salaris door te betalen, maar hij of zij kan dit doorbetaalde salaris dus wel verhalen”, vertelt Bianca Hinsbeeck. Bianca is sinds april de regres-specialist bij Sovib en dat tekent de behoefte aan een expert in dit soort zaken. “Het gaat dan bijvoorbeeld om een verkeersongeval, dat geldt voor 90 procent van de gevallen. Maar denk ook aan een hondenbeet, of wat dan ook. Belangrijk is dat het ongeval niet per se op de werkvloer moet plaatsvinden. En ook niet in werktijd.”

Onbekend of te ingewikkeld

Bianca’s ervaring is dat veel werkgevers niet weten dat zij dit wettelijke recht bezitten. “Of ze vinden het lastige materie. Terwijl je toch het volledige nettoloon kunt verhalen. Ook allerlei bijkomende kosten die gemaakt worden om de werknemer weer aan het werk te helpen, kunnen verhaald worden. Denk aan gesprekken met de bedrijfsarts, taxikosten of aanpassing van de werkplek. Dat kan alles bij elkaar behoorlijk oplopen. Het is wel belangrijk dat er een aansprakelijke derde partij is.”

Discussiepunt

Over de vraag of er inderdaad sprake is van een aansprakelijke derde partij, ontstaat in sommige gevallen discussie. Bianca: “Er kan discussie zijn over de aansprakelijkheid zelf. Dus: wie is er schuldig aan het verkeersongeval bijvoorbeeld? Maar je hebt daarnaast ook een medische discussie: is alle arbeidsongeschiktheid wel het gevolg van het ongeval?” Iemand kan vóór het ongeval al rugklachten hebben en door het ongeval (tijdelijk) arbeidsongeschikt raken, maar die rugklachten vallen dan feitelijk niet onder het regres, maar een verergering van de rugklachten wel. “Het zijn klachten die het gevolg zijn van het ongeval. Met andere woorden: je zult het medisch moeten onderbouwen en niet in alle gevallen krijg je alle schade vergoed.”

Wat als je aansprakelijk wordt gesteld?

Andersom geldt natuurlijk dat je na een ongeval aansprakelijk gesteld kan worden door (de werkgever van) de tegenpartij. “Dan kun je een claim doen op de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Of als het om bijvoorbeeld om een auto-ongeval gaat, dan gaat het via de WA-verzekering van de auto”, vertelt Bianca. “Maar pas op! Er is geen verzekeringsplicht voor particuliere aansprakelijkheid. Als particuliere fietser of voetganger die een ongeluk veroorzaakt, kun je dus zonder aansprakelijkheidsverzekering tegen flinke claims aanlopen. Zo’n verzekering is dus wel raadzaam, maar niet verplicht. En zoals gezegd, die kosten kunnen oplopen!”

Bekende situatie? Bespreek het met ons!

Ben je werkgever en krijg je met een regres-geval te maken? Neem contact op met Bianca, bespreek je casus en dan kunnen we al snel aangeven of het mogelijk is de kosten te verhalen. Bianca: “Dat is in de meeste gevallen op no cure no pay­-basis, dus lukt het niet dan ben je ons niets verschuldigd. Maar krijgt een van je werknemers een ongeval en is hij of zij tijdelijk arbeidsongeschikt en is er sprake van een aansprakelijke derde partij, dan is het zonde om niets met regres te doen. Dus bel ons gerust!”