Oekraïners welkom! (Maar regel het goed)

Voor de opvang van Oekraïners in leegstaande zorginstellingen moeten we een paar dingen goed in het oog houden.

Publicatiedatum

14 juni 2022

Het zal je maar gebeuren, dat je geen andere weg meer ziet dan huis en haard te ontvluchten omdat je vanwege beschietingen en bombardementen je leven niet zeker bent. Duizenden Oekraïners kwamen zo in Nederland terecht en de vluchtelingenstroom is nog niet ten einde. Vele Nederlanders hebben hun verantwoordelijkheid getoond door zo mogelijk Oekraïners op te vangen. Ook een aantal zorginstellingen en andere organisaties hebben dat gedaan. Zij hebben ruimte voor opvang beschikbaar gesteld. Daarbij gaat het vaak om leegstaande gebouwen of afdelingen.

Meedenken

Bij deze opvang komt natuurlijk van alles en nog wat kijken. Het gaat vaak om getraumatiseerde mensen. Taal én alfabet zijn vreemde grootheden, laat staan Nederlandse gewoontes en cultuur. Opvang is niet simpel een kamer met douche en toilet aanbieden. Sovib komt met veel verschillende zorginstellingen in aanraking. Ook wij zien onze maatschappelijke verantwoordelijkheid in de opvang van Oekraïners en stellen ons daarom graag op als sparringpartner annex meedenker in allerlei zaken die in dit kader spelen. Denk er bijvoorbeeld aan om zaken goed af te stemmen met de gemeente. Belangrijk in dit kader is de aansprakelijkheidsverzekering voor de Oekraïense vluchtelingen. Heeft de gemeente dit geregeld? Of ligt de verantwoordelijkheid daarvoor bij de zorginstelling? Als het niet geregeld is, kunnen wij daar uiteraard iets in betekenen. Het komt ook voor dat de zorginstelling de verzekering moet regelen, maar dat de gemeente de premie betaalt.

Verzekering

Al eerder verstuurden we een nieuwsbericht om aandacht te schenken aan een aantal zaken die bij de opvang van belang kunnen zijn. Hieronder nog een korte samenvatting daarvan:

  • We adviseren een ‘gewone’ particuliere aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor vluchtelingen

  • De inboedel van de vluchtelingen kan worden verzekerd.

  • Als vluchtelingen al dan niet betaalde werkzaamheden gaan uitvoeren, zoals vrijwilligerswerk, moet de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de zorgorganisatie daar dekking voor bieden.

Meer weten

Spelen er nog andere zaken rondom de huisvesting en/of verzekering van vluchtelingen, dan staan we graag ter beschikking om dit te bespreken en samen een goede oplossing te vinden!