Hoe onze nieuwe site laat zien hoe wij werken

De totstandkoming van onze nieuwe website was bijzonder. Het project werd breed gedragen en met vertrouwen vanuit het MT opgezet. Dat liet zien hoe wij werken!

Publicatiedatum

23 september 2021

Projectmanager Steven Terlouw van Sovib kijkt met grote tevredenheid op het project terug. “Ik was ook betrokken bij het opzetten van de vorige website en daar had ik veel van geleerd. Vooral ook hoe het niet moest. Vandaar dat ik toen vanuit mijn positie bij de schade-afdeling werd gevraagd om mee te doen aan dit project. Projecten worden bij Sovib steeds meer door alle collega’s gedaan en de verantwoordelijkheid daarvoor wordt daar ook neergelegd. Het leuke van de ontwikkeling van de nieuwe website is dat het MT er feitelijk nauwelijks bij betrokken is.”

Een dwarsdoorsnede van het personeel

Het team dat de nieuwe site ontwikkelde, werd samengesteld uit leden van de verschillende afdelingen van Sovib, zodat een dwarsdoorsnede van het personeel met verschillende eisen en wensen ontstond. Het projectteam ging op zoek naar een geschikte partner om het technische deel van de site te ontwikkelen. “Uiteindelijk hebben we het aantal partijen teruggebracht naar twee met een advies voor welke partij we zouden moeten gaan en welk budget daarmee gemoeid was, dat we voorlegden aan het MT. In het projectteam zat niemand van het MT zelf. Het team kreeg niets dan lof en daarmee het vertrouwen van het MT. Over het ontwerp en de inhoud van de website zelf was het MT niet op de hoogte. Volgens mij is dat redelijk uniek. Vervolgens konden we snel aan de slag en ruim vijf maanden later was alles klaar.”

Breed draagvlak en wederzijds vertrouwen

De werkwijze rondom de opzet van de nieuwe website is exemplarisch voor hoe Sovib werkt. Een breed draagvlak en wederzijds vertrouwen, dat is waar het om gaat. “Afhankelijk van de zwaarte van het project en de situatie zal het MT natuurlijk heus wel ingrijpen als dat nodig is. Als je er niet uitkomt, en dat gebeurt ook wel eens, staan er altijd mensen om je heen om je te helpen en/of te adviseren”, vertelt Steven. Voor de site gold dat bijvoorbeeld voor de invulling met foto’s. “We wilden geen ‘smoelenboek’ meer, maar het wel persoonlijk maken. Veel mensen voelden zich ook niet gelukkig met die portretfoto’s op de site. We wilden het anders doen.” De site is nu gevuld met foto’s van de mensen van Sovib, maar dan in een buitenomgeving. “We zijn lekker aan het bewegen, goed voor het beeld van vitaliteit van het bedrijf (omdat Sovib zich daar ook actief voor inzet). En ik denk dat we uitstralen dat we het leuk hebben samen. We doen het werk echt met z’n allen.”