Haal voordeel uit de 60+-regeling!

Om de achterstanden bij de WIA-beoordelingen in te lopen, kunnen 60+-ers een vereenvoudigde beoordeling doorlopen.

Publicatiedatum

2 november 2022

Het is bekend: het UWV heeft het druk en kampt met een behoorlijke achterstand bij de WIA-beoordelingen. Tijd voor maatregelen om de achterstand niet verder op te laten lopen. Eén van die maatregelen die de overheid heeft ingesteld, is de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plusser. Sinds 1 oktober 2022 komen werknemers die 60 jaar of ouder zijn voor deze vereenvoudigde beoordeling in aanmerking.

Vereenvoudigd? Hoezo?

In normale gevallen bestaat de WIA-beoordeling uit twee delen: een sociaal-medische beoordeling door een verzekeringsarts en een beoordeling door een arbeidsdeskundige. Voor mensen die twee jaar ziek zijn en tussen 1 oktober 2022 en 1 januari 2024 zestig jaar of ouder zijn, geldt dat zij alleen worden beoordeeld door een arbeidsdeskundige. Deze 60-plussers krijgen in principe een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA 80-100), tenzij ze nog werken en minder dan 35 procent inkomensverlies hebben. In dat geval krijgen ze geen uitkering, en dat is nu ook al zo. Voor duurzaam arbeidsongeschikten blijft de IVA-uitkering bestaan. Ook voor werkgevers is de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers gunstig: een eventuele WGA-uitkering wordt niet toegerekend aan de werkgever. De werkgever draagt in deze gevallen dus niet de kosten van de toegekende WIA-uitkering.

Toestemming van werkgever én werknemer nodig

Het is wel zo dat werkgever en werknemer beiden toestemming moeten geven voor de vereenvoudigde beoordeling. Als een van beiden geen toestemming geeft, vindt er een reguliere WIA-beoordeling plaats en wordt de WGA-uitkering wél aan de werkgever toegerekend.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. We helpen je met alle plezier verder.