Gevalletje waterschade? Zo los je het op!

Waterschade kan voor een behoorlijke kostenpost zorgen. Snel en vakkundig oplossen van de oorzaak is noodzakelijk.

Publicatiedatum

1 maart 2022

Waterschade is vaak een lastig verhaal. Niet de schade op zichzelf, maar wel om de oorzaak op te lossen. Bij waterschade is het namelijk niet altijd direct duidelijk waar de oorzaak van de lekkage is gelegen. De bron van een lekkage is vaak niet met het blote oog zichtbaar. Ook omdat het lek zich vaak achter een muur of plafond bevindt. En water stroomt nu eenmaal: na het binnendringen via een lek kan het pas een flink eind verderop, op een laag of zwak punt, gaan lekken. Dan kun je lang zoeken naar het lek zelf.

Lekdetectie

Maar al te vaak was voorheen hak- en breekwerk nodig om de bron van de schade te kunnen traceren. Met moderne apparatuur kan inmiddels veel sloopwerk, met veel (on)kosten tot gevolg, met lekdetectie worden voorkomen. Lekdetectie is simpelweg het opsporen van een dergelijke lekkage. Bij lekkages is het immers gewenst dat dit snel wordt verholpen om nog meer schade te voorkomen. Door de bron snel te traceren kan ook snel(ler) met de reparatie worden begonnen.

Warmtecamera

De meeste lekkages worden opgespoord door het gebruik van een speciale warmtecamera. Daarmee kan worden gezien hoe warm of koud een object is. Zelfs door wanden heen wordt de bron dan al snel zichtbaar. Bij een meer complexe lekkage kan ook door middel van ultrasone trillingen de bron gelokaliseerd worden. Het spreekt voor zich dat verzekeraars én verzekerden veel baat hebben bij het toepassen van lekdetectie. De (on)kosten voor het opsporen van de bron worden daardoor voor verzekeraars sterk verminderd en voor verzekerden wordt veel extra schade en rompslomp (hak- en breekwerk) voorkomen.

Wordt dit vergoed?

De kosten voor het opsporen van de bron of lekkage, mits er sprake is van gevolgschade, worden volgens de polisvoorwaarden veelal voldaan. Bij het melden van een ‘gevalletje waterschade’ zijn wij uiteraard behulpzaam en kunnen daarbij advies geven of lekdetectie wenselijk is. Daarbij kunnen wij aangeven welke erkende lekdetectiebureaus in de omgeving beschikbaar zijn.