Fusie of overname? Vergeet de verzekeringen niet!

Zorgorganisaties gaan steeds vaker fuseren of er is sprake van een overname. Aandacht voor de verzekeringsportefeuille is in dat proces geen overbodige luxe.

Publicatiedatum

22 mei 2024

Denk aan de verzekeringsportefeuille bij een fusie.

We zien regelmatig dat zorgorganisaties nauw gaan samenwerken of fuseren. De redenen daarvoor zijn veelzijdig: schaalvoordelen, oplopend personeelstekort en toenemende werkdruk bijvoorbeeld. Ook bij VVT-organisaties gebeurt dat. Bij fusies worden allerlei mensen betrokken. Accountants, juristen en belastingadviseurs bijvoorbeeld. Maar aan het hoofdstuk verzekeringen wordt regelmatig niet direct gedacht. Dat is jammer, want aandacht voor inkomens- en schadeverzekeringen tijdens een fusie is van groot belang. Er kunnen namelijk behoorlijke geldbedragen mee gemoeid zijn.

Gelijke CAO of niet?

Als het gaat om inkomensverzekeringen, is het goed om in beeld te krijgen waar je op moet letten en wat de gevolgen zijn van een fusie op verzekeringstechnisch gebied. Zeker als het om inkomensverzekeringen gaat. Robert van der Zanden van Sovib: “Meestal heb je wel te maken met werknemers in dezelfde CAO. Dat scheelt. Maar vaak is er wel sprake van verschillende systemen die geïntegreerd moeten worden en afspraken die met medewerkers zijn gemaakt. Het is wel de bedoeling dat je daar ten opzichte van alle medewerkers één lijn trekt. Je wilt niet dat een deel van het personeel wel onder een bepaalde regeling valt, en een ander deel niet. Het is zaak om dat gelijk te trekken.” Zoals gezegd wordt het al makkelijker als de fuserende werkgevers met dezelfde CAO werken. Robert: “Werknemers binnen de CAO VVT hebben een verplichte inkomensverzekering. Maar als je twee organisaties met verschillende CAO’s moet laten fuseren of er zijn afwijkende afspraken, dan kan dat tot scheve gezichten leiden.” Het is ook niet altijd mogelijk om alle medewerkers op dezelfde polis mee te verzekeren. Advies over hoe hier mee om te gaan is van groot belang.

Beren op de weg

Maar ook bij een gelijke CAO kunnen er beren op de weg rondlopen. Een werkgever is verplicht verzekerd voor het WGA-risico, tenzij hij of zij volledig ERD (eigenrisicodrager) is. Op het moment dat iemand na twee jaar ziekte de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) instroomt, wordt de uitkering daarvan tien jaar toegerekend aan de werkgever waar de arbeidsongeschiktheid ontstaan is. “Als je niets regelt bij een verzekeraar, ben je standaard publiek verzekerd”, vertelt Robert. “Dat betekent dat je via het UWV verzekerd bent. Als je eigen risicodrager bent, heb je dit risico afgedekt bij een verzekeraar. Je betaalt dan geen premie aan het UWV, maar een verzekeringspremie. De verzekeraar neemt de uitkering dan over. Bij een fusie wordt vaak over het hoofd gezien dat de fuserende werkgevers op een verschillende manier verzekerd kunnen zijn. Dan krijg je dus te maken met de arbeidsongeschiktheidslasten van de andere partij. Dat komt dan pas later in beeld of wordt over het hoofd gezien, terwijl het om veel geld kan gaan in het geval van een uitkering.” Naast WGA kunnen fusiepartners ook de Ziektewet (ZW) op een andere manier ingeregeld hebben. De systematiek is hetzelfde als bij de WGA met dat verschil dat er vaak geen sprake is van een ZW-verzekering. ZW-eigenrisicodragers hebben het vaak in eigen beheer.

Zieke werknemers

Het zit er dik in dat ten tijde van de fusie of overname mensen ziek zijn, of dit worden van alle stress rondom dit proces. Zij zijn afhankelijk van de keuze die de fusiepartijen maken ten aanzien van het WGA-risico. Voor de hoogte van de uitkering maakt dit niet uit. Wel voor afzonderlijke afspraken die de werkgever met de verzekeringsmaatschappij heeft gemaakt.

Wat te doen?

Als er plannen zijn voor een fusie of overname, is het goed om Sovib daarbij zo vroeg mogelijk te betrekken. Robert: “Dan kunnen we meedenken en adviseren over de beste route. Het is echt specialistisch werk. Zorg dat je in beeld hebt of er sprake is van een verschillende verzekeringssituatie of niet. Om welke schadebedragen gaat het en wanneer is de fusie of overname gepland? En wat gebeurt er met de loonheffingennummers? Dit vraagt om maatwerk, om de schadelast te beperken.” Het kan ook zijn dat fuserende partijen verzekerd zijn bij verschillende verzekeringsmaatschappijen. Dat kan verschillen opleveren in afspraken in de dienstverlening. Dan is het zaak om te kijken welke verzekeraar het beste bij de nieuwe organisatie past.

Meer weten?

Schakel in het geval van een fusie tijdig een verzekeringsspecialist in! Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.


Bedankt voor uw inschrijving. U ontvangt een e-mail waarmee u uw inschrijving kunt bevestigen.