Een Energie Opslag Systeem plaatsen? Denk hieraan!

Belangrijke zaken om in het oog te houden bij het aanschaffen en plaatsen van een Energie Opslag Systeem EOS.

Publicatiedatum

14 december 2023

.

Het is opvallend dat er momenteel (nog) geen regelgeving is rondom Energie Opslag Systemen. Bedrijven die deze installaties verkopen en plaatsen, hebben het oog vooral gericht op de businesscase. Dat is de mening van Marcel Büchner van AtMetis. “Ze zijn vaak iets minder gericht op de veiligheid. Terwijl systemen met lithiumhoudende batterijen bij brand lastig zijn te blussen en zo vormen ze een risico voor de omgeving. Er zijn veel bedrijven die nu nieuw bouwen en dan kunnen ze niet de installatie krijgen die ze graag willen hebben voor elektra. Dan gaan ze op zoek naar alternatieven. Plaatsing van een EOS zorgt ervoor dat het afgezekerd vermogen van de installatie naar beneden kan, omdat je voor een deel zelfvoorzienend wordt. Daar komt nog bij dat de saldering eens gaat stoppen. De energie die je juist overdag opwekt, wil je toch zo goed mogelijk benutten en/of bewaren. Dus dat een EOS steeds populairder wordt, dat snap ik. Maar er zitten dus wel wat veiligheidsrisico’s aan vast.”

Bewust van de risico’s

Punt van aandacht is dat niet iedereen zich bewust is van de risico’s die lithiumhoudende batterijen met zich meebrengen. De algemene gedachte is dat de overheid ‘wel iets geregeld heeft en dat er geen gekke dingen kunnen gebeuren’. “Er is voor EOS nog geen regelgeving, dus ook niet voor systemen met lithiumhoudende componenten. De PGS37 is onderweg, die wordt in 2024 van kracht. Met name de onbekendheid met de risico’s zijn een zorg”, aldus Marcel Büchner. Maar er zijn ook andere methodieken om energie op te slaan, met een lager brandrisico.  . Accu’s kunnen bijvoorbeeld ook werken op zeezout en dit alternatief heeft een hogere intrinsieke veiligheid. “Of nikkel-metaalhybride batterijen, deze zijn echter behoorlijk zwaar en hebben andere eigenschappen, waardoor ze economisch gezien misschien minder gunstig lijken, maar wel een hogere brandveiligheid met zich meebrengen. Daarom worden ze maar weinig toegepast, maar voor een stationaire installatie kan dat best goed werken. Zo zijn er dus goede alternatieven voor een veiligere EOS. Ik verwacht nog volop ontwikkeling in die richting.” Voor wie een EOS aanschaft is het dus zaak om goed na te denken over de risico’s, de plaats om een EOS neer te zetten, ook om ervoor te zorgen dat de brandweer makkelijk toegang heeft. Ook van belang is om het oog te houden op de gevolgen van een brand op de directe omgeving. Denk aan het moeten evacueren van een deel van het gebouw.

Hoe verzeker je dit?

Ook als het gaat om verzekeren ontbreekt regelgeving. Veel verzekeraars zijn nog bezig met het formuleren van beleid. Welke risico’s zijn er precies en welke dekking en premie past daarbij? “Zodra daar meer consensus over is, dan weten we welke maatregelen passend zijn. Dat geeft houvast. Toch is er wel enige houvast. De PGS 37 is een norm die in 2024 van kracht wordt. Maar er was veel commentaar op de eerste versie. Kennelijk is er ook binnen de groep samenstellers en toekomstige gebruikers van deze norm nog onvoldoende consensus.”

Overleg!

Wie van plan is om voor bedrijf of organisatie een EOS aan te schaffen en te plaatsen, doet er verstandig aan om goed te overleggen met de verzekeringsmaatschappij. “Dat is bij uitstek de manier om het veilig te doen”, vindt Marcel. “Je krijgt dan ook vanuit een andere hoek inzichten die iets toevoegen. Primair voor het beveiligingsmanagement van de organisatie en secundair voor de verzekerbaarheid. Altijd is het zelf bewust zijn en worden van risico’s essentieel, om daar op een goede manier naar te kunnen handelen. Ook veel verzekeraars hebben nog geen beleid op deze installaties en dat maakt het altijd maatwerk, er zijn geen algemene uitgangspunten. Door overleg leert een instelling hoe ze dat in een volgende situatie verder kunnen verbeteren. En het helpt de verzekeraar om na te denken over beleidsvorming.”

En dus

Mocht je van plan zijn om een EOS aan te schaffen en te installeren, dan komen we graag in contact zodat we beiden kunnen leren hoe we dit op de optimale manier kunnen verzekeren en risico’s kunnen vermijden. Laat het ons weten!


Bedankt voor uw inschrijving. U ontvangt een e-mail waarmee u uw inschrijving kunt bevestigen.