Denk om de rookmelders per 1 juli!

En dan gaat de tijd ineens snel. Iedereen heeft sinds 2020 ruim de tijd gehad om zich voor te bereiden, maar ja, zoals zo vaak komt het aan op de laatste maanden en dan is het straks zomaar 1 juli. Onze indruk is dat het bij zorginstellingen over het algemeen al wel geregeld is. In de intramurale zorg is het zo dat die al sinds jaar en dag aan allerlei strenge eisen moeten voldoen, waaronder een rookmelder in iedere ruimte. De uitdaging ligt dan eerder in appartementen die zorginstellingen verhuren aan senioren in het kader van de scheiding wonen en zorg.

Publicatiedatum

9 februari 2022

Verplichting voor de zorginstelling

Dit zijn dus in feite zelfstandige huurders, waarbij de zorginstelling als het ware optreedt als een soort wooncorporatie. Ook in deze woningen moet na 1 juli verplicht een rookmelder geplaatst worden door de zorginstelling. Deze instelling is immers bijna altijd eigenaar van het pand en daarmee verantwoordelijk voor het plaatsen van de rookmelders.

Wat als je geen rookmelder ophangt?

Maar wat als je als verhuurder (c.q. eigenaar) van zo’n appartement nalaat om een rookmelder op te hangen? Wat je nu veel in de media leest, is dat de overheid wel aangeeft dat hier enige eigen verantwoordelijkheid ligt. Het is niet zo dat de politie aan de deur komt om te controleren of je je rookmelders wel hebt bevestigd. Maar wat als na een brand achteraf blijkt dat er geen rookmelders waren? Verzekeraars geven aan dat de schade gewoon gedekt blijft, maar het is beter om het zekere voor het onzekere te nemen: installeer voor 1 juli 2022 rookmelders!

Aansprakelijk!

Er is echter nog een ‘maar’. Als je als verhuurder niet aan de algemene zorgplicht voldoet en een bewoner komt door verstikking te overlijden omdat er geen rookmelder is, dan kun je wel te maken krijgen met een aansprakelijkheidskwestie. Dus: schade wordt normaal gesproken wel uitgekeerd, maar je zou dus wel aansprakelijk gesteld kunnen worden omdat je niet aan de wettelijke eisen voldoet. Conclusie: zorg voor 1 juli voor rookmelders in al je gebouwen en appartementen.