De Whk-beschikking voor 2023 is onderweg

Het is belangrijk om de jaarlijkse Whk-beschikking goed te controleren. Dit jaar is er een extra punt van aandacht.

Publicatiedatum

13 december 2022

Het is weer zover: met december op de kalender is het tijd voor de premie Whk (werkhervattingskas). Voor veel bedrijven en organisaties een flinke kostenpost zo aan het eind van het jaar. Komt nog bij dat de Whk foutengevoelig is en daarmee bestaat er een risico op een te hoge premie. Het is dus zaak om de Whk-beschikking goed te controleren. Traditiegetrouw doen we dat bij Sovib kosteloos!

Hoe zit het?

Even het geheugen opfrissen. De Whk-premie bestaat uit de WGA-premie en de ZW-flex. De WGA is bedoeld om de uitkeringen te kunnen betalen na twee jaar ziekte. De ZW-flex is opgezet om de ziektewetuitkeringen te betalen van zieke werknemers die voor het einde van de wachttijd uit dienst gaan. Tegelijkertijd is de regeling regelmatig onderwerp van wijzigingen. Zo werd vorig jaar de grens van kleine naar middelgrote werkgever flink verlegd en dat had voor veel organisatie gevolgen. Dat is dit jaar niet aan de orde. Er is wel iets anders: het staartlastvermogen raakt op.

Staartlastvermogen? Wat is dat?

Kort uitgelegd: wanneer een werkgever eigenrisicodrager wordt, blijven de reeds bestaande uitkeringslasten achter bij het UWV. Dit worden de staartlasten genoemd. Vanuit de werkgever staat daar dus geen premie meer tegenover, maar het moet natuurlijk wel ergens van betaald worden. De staartlasten worden gefinancierd vanuit het staartlastvermogen, als het ware een pot met geld dat onderdeel is van de Werkhervattingskas. Het probleem is: de pot is bijna leeg. Het staartlastvermogen moet dus weer worden aangevuld en de kans is groot dat dit via de premie Whk zal worden gedaan. Het UWV schrijft immers zelf dat "vanaf 2017 uit de Werkhervattingskas ook de staartlasten voor de WGA worden betaald. Deze staartlasten worden apart geadministreerd, omdat hier een aparte financieringsbron voor is: het staartlastvermogen. Het staartlastvermogen wordt aangevuld met premiebaten van werkgevers, die vanuit het eigenrisicodragerschap WGA zijn teruggekeerd naar UWV. De Ziektewet-staartlasten worden sinds begin 2020 uit de Werkhervattingskas gefinancierd." Waarvan akte. Er zijn sinds 2017 wel toevoegingen geweest aan het fonds, maar niet genoeg om de pot redelijk gevuld te houden. Op zich vreemd dat het staartlastvermogen wordt aangevuld vanuit de Whk-premie: het zijn daarmee juist de UWV-blijvers die als het ware betalen voor de vertrekkers. De kogel is dan ook nog niet helemaal door de kerk.

Wat wij kunnen doen

Linksom of rechtsom is en blijft het zaak om de Whk-beschikking goed te controleren. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. En de controle doen we zoals altijd gratis!