Claim je WW-aanvullingsuitkering!

Op 1 oktober verdwijnt de PAWW. Maar wellicht heeft je werknemer nog recht op een WW-aanvullingsuitkering.

Publicatiedatum

15 september 2022

Met de komst van een collectieve aanvullende verzekering per 1 oktober 2022, is ook het einde van de PAWW-regeling in zicht voor de VVT-sector. Het kan echter zijn dat werknemers of zelfs ex-werknemers nog recht hebben op een WW-aanvullingsuitkering omdat ze in de WW zijn beland in de tijd dat ze premie afdroegen bij de SPAWW. Beetje zonde als je werknemer geen claim zou doen op deze uitkering. Het is echter wel zo dat hij of zij zelf het initiatief moet nemen om een WW-aanvullingsuitkering aan te vragen bij de SPAWW. Gelukkig kan dat alsnog voor werknemers die vóór 1 oktober 2022 in de WW zijn beland.

Hoe doe je dat?

Voor een aanvraag op de WW-aanvullingsuitkering gelden de volgende stappen:

  1. De werknemer die in aanmerking wil komen voor een WW-aanvullingsuitkering, moet vanaf één maand voor de datum waarop de uitkeringsduur van de wettelijke WW-uitkering zal verstrijken, een aanvraag indienen bij de Stichting PAWW

  2. De aanvraag moet uiterlijk één week na het eindigen van de wettelijke WW-uitkering door de Stichting PAWW zijn ontvangen.

  3. De werknemer die in aanmerking wil komen voor een WW-aanvullingsuitkering, kan zijn of haar aanvraag indienen via de website van de Stichting PAWW

  4. Wanneer de werknemer die in aanmerking wil komen voor de WW-aanvullingsuitkering de aanvraag niet uiterlijk één week na het eindigen van zijn wettelijk recht op WW-uitkering heeft ingediend, dan kan de Stichting PAWW een korting op de uitkering toepassen van 5% gedurende één maand.

  5. De aanvullingsuitkering wordt niet betaald over perioden meer dan 3 jaar gelegen voorafgaand aan de dag waarop de aanvraag voor een aanvullingsuitkering volledig is ingediend

Conclusie

Een WW-aanvullingsuitkering aanvragen? Regel het nu. Op die manier ontvangt de (ex-)werknemer dan zo snel mogelijk na het beëindigen van de wettelijk WW-uitkeringsduur de aanvullingsuitkering, én wordt voorkomen dat de periode van drie jaar verstrijkt, waarmee het recht op de uitkering komt te vervallen. Aanvragen van de uitkering kan ook na 1 oktober, dat wil zeggen na de periode waarover premie is betaald.

Meer weten?

De overgang naar de nieuwe situatie is hectisch en we kunnen ons voorstellen dat het soms onoverzichtelijk wordt. We zitten klaar om vragen te beantwoorden en op te lossen! Neem gerust contact met ons op!