Premiescan Werkhervattingskas

Jaarlijks draagt u als werkgever sociale werkgeverspremies af over het loon van uw werknemers. Eén van deze premies is de premie Werkhervattingskas.

Wat is de premie Werkhervattingskas?

Jaarlijks dragen alle werkgevers sociale werkgeverspremies af over het loon van hun werknemers. Met deze premies verzekeren zij hun werknemers onder andere tegen de financiële gevolgen van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Een van deze premies is de premie Werkhervattingskas.

De premie Werkhervattingskas is een premie die voor elke werkgever apart wordt vastgesteld. De Belastingdienst stuurt voor het einde van het jaar een beschikking aan elke werkgever met daarin de hoogte en opbouw van de premies van de Werkhervattingskas. 

De premie Werkhervattingskas bestaat uit twee premiecomponenten:

 

  • een gedifferentieerde premie Ziektewet; en

  • een gedifferentieerde premie WGA.

Wat kan Sovib voor u doen?

De ervaring leert dat in de premiebeschikking regelmatig fouten sluipen: de vastgestelde premie is dan niet juist en de kans bestaat dat een bedrijf of organisatie een te hoge premie betaalt. Het is daarom belangrijk om de beschikking goed te controleren. Sovib helpt: wij controleren de beschikking en doen dat zonder verdere verplichtingen.

Wat kost het u?

De controle van de premiebeschikking doen wij geheel kosteloos. Wanneer uit de controle blijkt dat er bezwaar moet worden gemaakt, kunnen er kosten worden berekend. Dit is op basis van no-cure-no-pay. Wij zullen u vooraf informeren over de kosten.

Over Sovib

Sovib is gespecialiseerd in verzekeringen en diensten voor de zorgsector. Voor ons is verzekeren een mogelijk sluitstuk van een advies op maat over risicobeheer. Onze diensten en verzekeringen zijn allemaal ontstaan vanuit de vraag van de zorgsector. Maatwerk dus.

Meer over Sovib

Contact

Wilt u meer weten of direct contact krijgen? Vul dan uw gegevens in en wij nemen contact met u op.