Loonregres

Is uw werknemer arbeidsongeschikt door toedoen van een derde en betaalt u het loon door zonder dat hier arbeid tegenover staat? Mogelijk kunnen wij voor u loonregres opstarten.

Wat houdt loonregres in?

De praktijk leert ons dat het met regelmaat voorkomt dat het verzuim van een werknemer is veroorzaakt door de schuld van een derde partij. Dat wil dus zeggen dat er iemand aansprakelijk is voor het verzuim en mogelijk zelfs blijvende arbeidsongeschiktheid van uw werknemer.

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om het loon door te betalen tijdens ziekte. U moet dus het loon doorbetalen terwijl er geen arbeid wordt verricht en iemand anders voor het verzuim aansprakelijk te houden is.

De loondoorbetalings- en re-integratiekosten kunnen wij in de meeste gevallen voor u verhalen. Dit wordt ook wel loonregres genoemd. Loonregres beperkt zich niet tot ongevallen tijdens werktijd. Ook voor ongevallen buiten werktijd kunnen wij loonregres uitvoeren.

Wat kost het u?

Is uw medewerker uitgevallen door een verkeersongeval in Nederland dan kunnen wij uw dossier op basis van  ‘no cure no pay’ behandelen. Dit betekent dat u geen behandelingskosten bent verschuldigd indien wij onverhoopt geen resultaat voor u weten te realiseren. Voor onze werkzaamheden bent u een percentage verschuldigd dat afhankelijk is van het behaalde resultaat. Is er geen sprake van een verkeersongeval in Nederland dan informeren wij u over onze voorwaarden bij uw aanmelding.

Meer weten of een zaak bij ons aanmelden?

U kunt ons telefonisch bereiken op telefoonnummer 010-4113751 of per e-mail via regres@sovib.nl. Wilt u persoonlijk kennismaken en/of meer weten over regres dan kunnen wij ook bij u langskomen.

Over Sovib

Sovib is gespecialiseerd in verzekeringen en diensten voor de zorgsector. Voor ons is verzekeren een mogelijk sluitstuk van een advies op maat over risicobeheer. Onze diensten en verzekeringen zijn allemaal ontstaan vanuit de vraag van de zorgsector. Maatwerk dus.

Meer over Sovib

Contact?

Sovib denkt mee