Waarom een goede samenwerking na een brand essentieel is

Een verwoestende brand is een nachtmerrie, maar ook de nasleep en het schadeloos stellen zorgen voor de nodige uitdagingen.

Publicatiedatum

2 november 2023

.

In december 2018 brandde de dagbestedingslocatie Fraam van Stichting Sprank in Middelstum bijna tot de grond toe af. Alleen de gevel van de monumentale boerderij stond na de brand nog overeind. Toen bleek dat zich geen persoonlijke ongelukken hadden voorgedaan, was de eerste zorg een locatie voor de cliënten die van de dagbesteding gebruik maakten. Projectleider Martin Moorlag: “Dat gebeurde aanvankelijk in een kerk in de omgeving, er bestonden wat contacten en daar werd dankbaar gebruik van gemaakt. Dat was tijdelijk. Een van onze medewerkers bezit een grote schuur, die ook werd gebruikt. Uiteindelijk hebben we port-a-cabins neergezet om in te werken. Zo konden de werkzaamheden van de cliënten toch doorgang vinden. Dat was belangrijk, want deze mensen raken snel ontregeld in hun bestaan. De impact van een verandering is voor hen enorm groot en moeilijk om een plek te geven.” Ondanks dat werd voorzien in een eerste behoefte, was de huisvesting niet ideaal. “We probeerden de werkzaamheden zoveel mogelijk gelijk te houden, maar ja, de omgeving was natuurlijk anders. Daar konden we weinig aan veranderen.”

Eerste contact

Kort na de brand ontstond uiteraard contact met de verzekeraar, vertegenwoordigd door Sovib. “Het eerste contact liep via onze controller, die verantwoordelijk is voor de verzekeringen. Zo ontstond de lijn naar Sovib. In die eerste gesprekken gaat het vooral over de dekking, hoe we als organisatie schadeloos kunnen worden gesteld en wat er voor huisvesting terug moet komen. Voor het overzicht hebben we een document opgesteld met onze visie en wat wij belangrijk vinden voor de toekomst van huisvesting voor deze groep. Dus: hoe zijn we verzekerd en hoe kunnen we dat zó inzetten dat het ons zo snel daar brengt waar we willen zijn.” Zorginstellingen zijn in de regel geen commerciële instellingen en de rendementen zijn laag. Een bijkomende vraag was dan ook of nieuwbouw gerealiseerd kon worden met een blik op de financiële middelen. “Kunnen we dit handelen? Dat was een heel reële vraag en daar lag voor ons de focus op, nog los van de bemensing.”

.

Kansen

Tegelijkertijd lagen er ook kansen: als je iets opnieuw op kan bouwen, doe je dat wellicht met de al gewenste verbeteringen. De oude boerderij die voorheen als locatie voor dagbesteding diende, kende immers de nodige beperkingen. “Voor deze doelgroep zaten er zeker minpunten aan en we waren al langere tijd aan het kijken hoe we het voor de toekomst beter konden maken. Dat vraagt ook om investeringsruimte. Nu kwamen we in de situatie om dat versneld te bekijken en een nieuw pand zo te bouwen dat het zo optimaal mogelijk aansluit bij deze doelgroep.” Met een extra investering uit eigen zak kon Stichting Sprank toch herbouwen wat gewenst was.

Proces met verzekeraar

Martin heeft de gesprekken met Sovib en andere betrokkenen ervaren als ‘open en transparant’. “Het was duidelijk dat we er samen uit moesten komen. Dat neemt risico’s mee, maar dat ging allemaal goed. Er was vertrouwen en openheid vanaf het begin. Dan voel je je ook gesteund.” Henk Plaggenmarsch, bouwkundig adviseur huisvesting, vindt het belangrijk dat er geen sprake was van strijd. “De verzekeraar snapte ook dat wij iets nieuws moesten bouwen, in het belang van onze cliënten. Het moest goed, maar de luxe hoeft er niet vanaf te druipen. Daar waren we het gewoon over eens. Daarnaast keek de verzekeraar ook mee naar de brandveiligheid om een tweede keer brand zoveel mogelijk te voorkomen.”

Het duurde lang

Al met al duurde het hele proces, van brand tot heropening, bijna vier jaar. Martin en Henk vinden dat achteraf wel lang. “Op het terrein waar we wilden bouwen bleken nog hogedruk gasleidingen te liggen, dat vertraagde de boel ernstig. Maar er staat nu wel een pand waar we trots op zijn, het is echt een voorbeeld van wat we van een dagbesteding verwachten. Het is echt uniek: het is een bijzonder ontwerp in een mooie setting. De rust van de omgeving is heel fijn voor onze cliënten, dat maakt de situatie compleet. En de passie van de begeleiding maakt het allemaal af. Dus achteraf heeft het goed uitgepakt, mede dankzij de goede samenwerking van de verschillende partijen in dit proces.”