Let op! Er is een nieuwe CAO VVT

De nieuwe CAO VVT voorziet onder meer in een structurele loonsverhoging, maar er zijn ook wat financiële zaken die aandacht vragen.

Publicatiedatum

11 juli 2022

Een structurele loonsverhoging dus én maatregelen om de werkdruk te verlagen: dat zullen vele medewerkers in de VVT met gejuich ontvangen. Maar de nieuwe CAO VVT 2022 bevat meer hoofdstukken. Zo is in de CAO VVT opgenomen dat cao-partijen het belangrijk vinden dat medewerkers die arbeidsongeschikt worden als gevolg van onder andere Long-Covid, niet geconfronteerd worden met een inkomensachteruitgang. Afgesproken is dat er voor 1 oktober 2022 voor de hele sector een collectieve aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering komt, gecombineerd met een herverzekering van het derde WW-jaar. Dat betekent wel dat elke zorginstelling verplicht voor 1 oktober deze verzekering moet afsluiten!

Hoe zat het ook alweer?

Toegegeven, de materie is best ingewikkeld, dus even een kort overzicht. Tot 1 januari 2016 bouwde een werknemer per gewerkt jaar één maand WW-uitkering respectievelijk WGA-loongerelateerde uitkering (LGU) op. De maximale duur van deze uitkeringen was 38 maanden. Vanaf 1 januari 2016 is de maximale duur stapsgewijs teruggebracht naar 24 maanden en geldt de opbouw van één maand WW en LGU alleen nog voor de eerste tien jaar van het arbeidsverleden. Voor de jaren erna geldt een opbouw van een halve maand. Om deze versobering te repareren is de Stichting Private Aanvulling WW en WGA (SPAWW) opgericht. Vanaf 1 februari 2019 neemt ook de CAO VVT deel aan deze regeling. SPAWW vult de uitkering aan tot de duur waarop vóór de versobering recht zou zijn geweest. De maximale uitkering vanuit SPAWW is 38 – 24 maanden = 14 maanden. Maar inmiddels is bekend dat de huidige PAWW-regeling vanaf 1 oktober 2022 niet wordt verlengd door de VVT. Hiervoor in de plaats komt nu een collectieve aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering, inclusief de dekking van de PAWW-regeling. Op dit moment werken verzekeraars aan een verzekeringsoplossing voor de hele VVT-sector.

Wat weten we nu?

We weten wel al dat het gaat om een verplichte deelname, waarbij de werkgever de premie inhoudt op het bruto salaris. Het gaat waarschijnlijk om een verzekering die bestaat uit drie verplichte dekkingen en één facultatieve:

  1. Een verplichte WGA-hiaatverzekering als aanvulling op de uitkering vanuit het UWV en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW);

  2. Een verplichte dekking op de WGA-hiaatverzekering voor medewerkers die al ziek zijn voor 1 oktober 2022 (inloop);

  3. Een verplichte aanvulling op de WW- en WGA-uitkering conform de huidige PAWW-regeling (3e WW-jaar);

  4. Een facultatieve dekking voor medewerkers die door UWV minder dan 35% arbeidsongeschikt worden verklaard.

1 oktober is snel! Vanuit Sovib houden wij een vinger aan de pols en we informeren u zo gauw als we nieuws hebben Heeft u op dit moment al vragen, neemt u dan gerust contact met ons op. Dit kan zowel per e-mail (naar w-i@sovib.nl) als per telefoon (010-4113751). Ook kunt u uiteraard terecht bij uw accountmanager.