Fusie of overname? Vergeet de verzekeringen niet! Deel 2

Het regelen van een goede verzekeringsportefeuille bij fuserende of samenwerkende zorginstellingen is werk voor specialisten. Schakel ze op tijd in!

Publicatiedatum

2 juli 2024

Verzekeringsportefeuille zorginstellingen bij fusie regelen.

Je zou het een trend kunnen noemen: zorgorganisaties die fuseren of nauw gaan samenwerken. Dat biedt immers verschillende voordelen. We zien ook dat in dit complexe proces de verzekeringsportefeuille ten onrechte geen hoge prioriteit heeft. Waar het bij inkomensverzekeringen vaak gaat om financiële consequenties en besparingen, gaat het bij schadeverzekeringen ook om het goed regelen van de dekking. Als dat niet goed geregeld is, kan dat behoorlijke financiële gevolgen hebben.

Er bovenop

Onze accountmanager Anton de Swart volgt het nieuws in zorgland nauwlettend, gaat regelmatig langs bij onze klanten en blijft zo goed op de hoogte. Als er ergens ontwikkelingen zijn in de zorgsector, inclusief fusies, overnames of samenwerkingen, weet hij er snel vanaf. “Sommige klanten bellen mij in zo’n geval ook zelf met de vraag om mee te denken wat er op verzekeringsvlak allemaal nodig is. Daar betrek ik ook de collega’s van werk en inkomen bij, dus meestal zitten wij in een vroeg stadium aan tafel. En dat is niet onbelangrijk.”

Wat is het belang?

Voor de klant is het zaak om de aansprakelijkheidsverzekering snel en goed te regelen. Er kan sprake zijn van een bestuurlijke en/of een juridische fusie. Anton: “Bij een bestuurlijke fusie heb je wel één bestuur, maar nog wel twee entiteiten die onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren. Als de fusie juridisch wordt, vloeien de twee werkmaatschappijen samen tot één club. Bij een bestuurlijke fusie is het wel belangrijk om de bestuurlijke aansprakelijkheid snel te regelen.” Maar ook voor de algemene aansprakelijkheid is dat van belang. Personeel van de ene entiteit zal bij de andere entiteit gaan werken en andersom. Als er dan twee verzekeraars actief zijn, leidt dat ongetwijfeld tot problemen in het geval van schade. “Zorg er daarom voor dat je de aansprakelijkheden bij één partij onderbrengt”, licht Anton toe. Dat ligt iets eenvoudiger bij bijvoorbeeld een brandverzekering: die is meestal aan een adres gekoppeld. “Maar het punt blijft: als er twee portefeuilles zijn, is het belangrijk om de klant goed na te laten denken hoe de verzekeringsportefeuille eruit moet komen te zien. Daar helpen wij uiteraard graag bij. We kunnen een voorstel doen van wat er ‘te koop’ is aan verzekeringen, maar het bestuur stelt vast hoe de portefeuille eruit moet zien voor de toekomst en welke dekkingen zij bijvoorbeeld collectief aan haar personeel en bewoners wil gaan aanbieden. De risicoperceptie van de organisatie is daarbij leidend.”

Uitloop

“Hou ook de uitloop van aansprakelijkheidsverzekeringen in de gaten”, gaat Anton verder. Oftewel: als een dekking bij een andere partij wordt beëindigd, moet je wel rekening houden met claims die op dat moment nog niet bekend zijn bij de verzekeraar. Die claims kunnen tussen wal en schip vallen en goed advies in dat aspect is heel belangrijk. “Als adviseur moeten we dat regelen en zorgen dat we een goed en volledig advies geven. Een oplossing kan bijvoorbeeld een uitloop- of inloopdekking zijn. Maar als je dit niet goed adviseert, kan het de nodige financiële consequenties hebben. Voor zorginstelling en verzekeraar.” Iets dergelijks geldt ook voor bestuursaansprakelijkheid: zonder uitloopdekking kan dit tot serieuze problemen leiden. Een fusie is ook verzekeringstechnisch niet zonder risico. Zorg ervoor dat het goed geregeld is! Daarbij trekken we samen op met onze collega’s van werk en inkomen.

Meer weten?

Schakel in het geval van een fusie tijdig een verzekeringsspecialist in! Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.


Bedankt voor uw inschrijving. U ontvangt een e-mail waarmee u uw inschrijving kunt bevestigen.