Premiescan Werkhervattingskas

Jaarlijks draagt u als werkgever sociale werkgeverspremies af over het loon van uw werknemers. Eén van deze premies is de premie Werkhervattingskas.

Onterecht betaalde werkgeverspremies?

De premie Werkhervattingskas is een premie die voor elke werkgever apart wordt vastgesteld. De Belastingdienst stuurt u vóór het einde van het jaar een beschikking met daarin de hoogte en opbouw van de premies van de Werkhervattingskas. 

De premie Werkhervattingskas bestaat uit twee premiecomponenten: de gedifferentieerde premie Ziektewet en de gedifferentieerde premie WGA. Het komt voor dat er onterecht lasten worden toegerekend aan een werkgever. Tot half januari kunt u pro forma bezwaar maken tegen de toegerekende lasten die in de beschikking staan vermeld.

Sovib kan voor u een eerste onderzoek doen om te bepalen of de lasten terecht aan u worden toegerekend. Ook wordt bekeken of het voor interessant is om eigenrisicodrager te worden voor de WGA en/of de Ziektewet.

Goed om te weten:

  • Professionele ondersteuning door onze afdeling Werk & Inkomen (W&I)

  • Kosteloos

Over Sovib

Sovib is gespecialiseerd in verzekeringen en diensten voor de zorgsector. Voor ons is verzekeren een mogelijk sluitstuk van een advies op maat over risicobeheer. Onze diensten en verzekeringen zijn allemaal ontstaan vanuit de vraag van de zorgsector. Maatwerk dus.

Meer over Sovib

Contactformulier

Uw risico is onze zorg