Loonregres

Is uw werknemer arbeidsongeschikt door toedoen van een derde en betaalt u het loon door zonder dat hier arbeid tegenover staat?

Wat houdt loonregres in?

De praktijk leert ons dat het met regelmaat voorkomt dat het verzuim van een werknemer is veroorzaakt door de schuld van een derde partij. Dat wil dus zeggen dat er iemand aansprakelijk is voor het verzuim en mogelijk zelfs blijvende arbeidsongeschiktheid van uw werknemer.

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om het loon door te betalen tijdens ziekte. U moet dus het loon door betalen terwijl er geen arbeid wordt verricht en iemand anders hiervoor aansprakelijk is.

In veel gevallen kan uw loonschade verhaald worden op de aansprakelijke partij via uw rechtsbijstandsverzekeraar of juridische dienstverlener. Heeft u geen rechtsbijstandsverzekering of juridische dienstverlener? Dan staat Sovib u graag bij. Sovib verhaalt voor u het netto doorbetaalde loon en de re-integratiekosten op de aansprakelijke partij.

Dit is voor u als werkgever kosteloos omdat wij onze gemaakte kosten ook verhalen op de aansprakelijke partij in kwestie.

Op onze dienstverlening zijn de Algemene Voorwaarden Sovib Regres van toepassing.

Meer weten of wilt u een zaak melden? Neem dan contact met ons op via 010 – 411 37 51 of post@sovib.nl.

 

Over Sovib

Sovib is gespecialiseerd in verzekeringen en diensten voor de zorgsector. Voor ons is verzekeren een mogelijk sluitstuk van een advies op maat over risicobeheer. Onze diensten en verzekeringen zijn allemaal ontstaan vanuit de vraag van de zorgsector. Maatwerk dus.

Meer over Sovib

Contactformulier

U zorgt, Sovib ontzorgt!