Aansprakelijkheid Bestuurders en Toezichthouders (ABT)

De ABT-verzekering (aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en toezichthouders) dekt de aansprakelijkheid en de financiële gevolgen als gevolg van een fout van een directeur/bestuurder of toezichthouder in de uitoefening van zijn werkzaamheden. De directeur/bestuurder dient dan wel aangesproken te worden in zijn privé-vermogen. Dit geldt ook voor toezichthouders.

De verzekering

Wij constateren dat bestuurders, directeuren en toezichthouders de laatste jaren vaker en sneller worden aangesproken in hun privé-vermogen door een vermeende fout of een conflict. Dan is het belangrijk dat de aangesproken persoon bijgestaan wordt. Niet alleen voor het voeren van verweer, maar ook om de aansprakelijkheid te onderzoeken. En natuurlijk om het privé-vermogen te beschermen. Hierbij helpt een goede ABT-verzekering. 

Goed om te weten:

  • Uitgebreide dekking

  • Stabiele en lage premie

  • Geldt ook voor voormalige directeuren, bestuurders en toezichthouders 

Veelgestelde vragen

Zodra er enige indicatie is dat een (ex)bestuurder/toezichthouder mogelijk zal/kan worden aangesproken. Het moet gaan over een fout gemaakt bij het uitvoeren van diens werkzaamheden.

Op het moment dat er een aansprakelijkstelling is ontvangen, dan dient deze direct in het bezit te komen van de verzekeraar. Bestaat er een vermoeden/indicatie dat er mogelijk een claim volgt, dan kan men volstaan met een omstandighedenmelding. Een melding van een omstandigheid moet voorzien zijn van:

  • een opgave van redenen waarom redelijkerwijs verwacht wordt dat een claim wordt ingediend;

  • de datum van de mogelijke fout waarop de melding van de omstandigheid is gebaseerd;

  • de omschrijving van de mogelijke fout;

  • de mogelijk betrokken verzekerde;

  • de mogelijk eisende partij.

Over Sovib

Sovib is gespecialiseerd in verzekeringen en diensten voor de zorgsector. Voor ons is verzekeren een mogelijk sluitstuk van een advies op maat over risicobeheer. Onze diensten en verzekeringen zijn allemaal ontstaan vanuit de vraag van de zorgsector. Maatwerk dus.

Meer over Sovib

Offerte aanvragen

Wilt u een offerte ontvangen? Nadat u nevenstaande gegevens heeft ingevuld en verzonden, neemt binnen 48 uur de accountmanager contact met u op om een offerte op maat op te stellen.

Sovib helpt bij het beheersbaar maken van risico’s